Neo Energy Project Management należący do Neo Energy Group we współpracy z inwestorem ZE PAK- Polska Czysta Energia, a także gminą i powiatem Człuchów rozpoczyna budowę elektrowni, opartych o energię wiatrową. 25 sierpnia nastąpi oficjalne przekazanie placu budowy, a tym samym rozpoczęcie realizacji inwestycji. Finalnym efektem prac będzie uruchomienie 33 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 72,6 MW.