Czy magazynowanie energii się opłaca? Najważniejsze korzyści.

Transformacja energetyczna i magazynowanie energii to dwa pojęcia, które dziś są używane w nierozerwalnym związku przyczynowo-skutkowym. Dlaczego?

Instalacje fotowoltaiczne produkują prąd wykorzystywany przez indywidualnych użytkowników lub przez przedsiębiorstwa. Ilość wygenerowane prądu przekracza czasem bieżące zapotrzebowanie. Co zrobić z jej nadmiarem? W jaki sposób można magazynować energię, aby wykorzystać ją później, np. w momencie, gdy promieniowanie słoneczne nie jest wystarczające silne? Z pomocą przychodzi możliwość magazynowania energii i wszechstronne właściwości dedykowanych do tego procesu urządzeń.

Spis treści:

Dlaczego magazynowanie energii stało się niezbędne?
Optymalizacja poprzez systemu energetycznego
Sposoby magazynowania energii
Jak przebiega takie magazynowanie energii?
Dlaczego magazynowanie energii się opłaca?

Dlaczego magazynowanie energii stało się niezbędne?

Wraz z rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii pojawiło się szereg wyzwań związanych m.in. z czasowym zatrzymaniem pracy instalacji fotowoltaicznych. Kolejnym jest brak możliwości poboru energii z OZE albo odmowa wydania zgody przyłączeniowej dla nowych instalacji. Takie bariery, a także rosnąca liczba prosumentów i rozwój infrastruktury fotowoltaicznej na świecie spowodował, że niezbędne stało się opracowanie sposobu magazynowania energii i umożliwienie absorpcji maksymalnej ilości energii w danym momencie. Ważnym czynnikiem stała się również funkcjonalność polegająca na przesuwaniu konsumpcji energii w czasie i dostosowanie jej przesyłu do momentów największego zapotrzebowania.

Optymalizacja poprzez systemu energetycznego poprzez magazynowanie energii elektrycznej

Magazynowanie energii z fotowoltaiki to najlepszy sposób na optymalizację pozyskiwanego prądu. Produkcja bardzo często nie pokrywa się z czasem, w którym zapotrzebowanie na energię jest największe. Pojawia się wyzwanie związane z zaprogramowaniem pracy urządzeń, czy to w gospodarstwie domowym czy w przedsiębiorstwie na określony moment, w którym tej energii jest najwięcej.

O ile w przypadku domowych warunków i sprzętów takich, jak pralka, zmywarka czy płyta indukcyjna można zaplanować ich użycie na określoną godzinę i dostosować się do warunków pogodowych, o tyle przypadku hal produkcyjnych czy fabryk jest to już dużo trudniejsze. Szczególnie w przedsiębiorstwie, którego charakter wiążę się z wysokim zapotrzebowaniem energetycznym wynikającym z nieprzerwanej pracy maszyn produkcyjnych.

Sposoby magazynowania energii

Istnieje kilka sposobów i technologii magazynowania energii. Najpopularniejszym i najbardziej rozpowszechnioną formą magazynowania jest wykorzystanie ogniw galwanicznych (akumulatorów), które można wielokrotnie ładować prądem elektrycznym i pobierać go na dowolne potrzeby. Gromadzenie i uwalnianie energii w akumulatorach odbywa się poprzez reakcje chemiczne. Co ważne, w przypadku akumulatorów wykorzystywanych w magazynach energii możemy mówić o wykorzystywaniu stosunkowo niewielkich komponentów do pozyskiwania i przechowywania dużej porcji energii. Przykładem są akumulatory litowo-jonowe o bardzo niewielkiej wadze i dużej pojemności.

Na tym polega budowa magazynów energii. Jak wygląda magazynowanie energii w praktyce? Na czym polega proces, który zachodzi w tym urządzeniu?

Jak przebiega takie magazynowanie energii?

W ciągu dnia magazynowane są nadwyżki energii w maksymalnej wielkości odpowiadającej pojemności danego urządzenia – magazynu energii. Zapełnienie magazynu spowoduje, że ta dodatkowa akumulowana energia będzie zwracana do sieci energetycznej. W nocy, gdy instalacja fotowoltaiczna z wiadomych względów nie produkuje już energii, do zasilania urządzeń wykorzystywana jest zgromadzona w magazynie energia. Dopiero po jej całkowitym wykorzystaniu, instalacja zacznie pobierać prąd z sieci przesyłowej.

Magazynowanie energii to prosty proces, który wpływa m.in. na obniżenie kosztów energii w czasach, gdy urosły one do astronomicznych kwot i nic nie wskazuje na szybki powrót do stanu sprzed paru miesięcy czy lat. Dodatkową zaletą takiej niezależności od sieci przesyłowej jest ustabilizowanie napięcia energii elektrycznej. Taka stabilizacja jest szczególnie ważna dla wydajnej i bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo każdego dnia.

Masz pytania? Zapytaj eksperta.

Bartosz Pawlicki Ekspert OZE i magazynów energii

tel. +48 451 554 254

Dlaczego magazynowanie energii się opłaca?

Najważniejszą zaletą procesu, jakim jest magazynowanie energii jest zwiększenie niezależności gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa od dostaw prądu z sieci energetycznej. Oprócz takiego uniezależnienia, magazynowanie energii wpływa również na:

  • oszczędność kosztów, dzięki wykorzystywaniu nadwyżek zgromadzonej energii;
  • odciążenie przesyłu prądu w ramach sieci energetycznej (stabilizacja i odpowiednia regulacja napięcia energetycznego);
  • większe bezpieczeństwo energetyczne związane m.in. z dwoma powyższymi punktami i ciągłością zasilania energetycznego;
  • przesunięcie konsumpcji energii na wybrany czas oraz stabilizacja parametrów przesyłu (np. generowanie większej ilości mocy w godzinach przedpołudniowych);
  • zasilanie awaryjne poprzez podtrzymywanie pracy urządzeń i maszyn (unikanie awarii czy zatrzymania produkcji w konsekwencji czasowych przerw w dostawie prądu z sieci przesyłowej);
  • możliwość stabilnego zasilania w miejscach o słabej infrastrukturze energetycznej (dystrybucyjnej);
  • redukcję współczynnika mocy (tzw. kompensowanie mocy biernej);
  • możliwość podłączenia większej liczby odnawialnych źródeł energii z pominięciem kosztownej inwestycji w infrastrukturę przesyłową;
  • stan środowiska naturalnego dzięki wykorzystywaniu naturalnej energii i jej optymalizacji w zależności od potrzeb.