Jak skutecznie odgazowywać składowiska odpadów i efektywnie produkować energię z biogazu?

Rozmowa z Jarosławem Wasilewskim z Neo Bio Energy, ekspertem ds. produkcji energii elektrycznej z biogazu.

Czy spółka komunalna może samodzielnie odgazowywać składowisko odpadów i produkować z niej energię elektryczną?

Oczywiście może i w wielu przypadkach tak jest, tzn. cały ten proces nadal pozostaje w gestii niektórych przedsiębiorstw komunalnych. Zważywszy jednak na fakt, że odgazowanie składowiska i produkcja energii z biogazu nie jest podstawową działalnością tych firm, często okazuje się, że przedsięwzięcie to zwyczajnie nie daje zamierzonych efektów, ani należytego odgazowania, ani oczekiwanych rezultatów co do odzysku energetycznego w postaci produkcji energii elektrycznej i ciepła. A co gorsza generuje stałe, znaczące koszty utrzymania (finansowe i kadrowe).

Jakie są najczęstsze błędy popełniane w tym procesie?  

Często trafiają do mnie firmy, które w przeszłości zainwestowały kilka milionów złotych w nową instalację odgazowania i elektrownię, która funkcjonowała poprawnie przez pierwsze 2 czy 3 lata, a następnie przestała działać w wyniku ciągłych awarii silnika/elektrowni lub z powodu niedostatecznej ilości lub złej jakości biogazu. Wynikało to z reguły z zaniechania realizacji corocznych modernizacji pola gazowego, spowodowanych na przykład brakiem środków na ten cel. Są też przypadki, gdzie z uwagi na spalanie „trudnego gazu” silniki pracują, ale zaledwie kilka miesięcy w roku, a pozostały czas upływa na zerowej produkcji energii i oczekiwaniu na kosztowne usługi firm serwisowych, bo te borykają się dodatkowo z trudnościami z dostępnością części zamiennych. Prawda jest taka, że składowiskowe instalacje OZE, dla utrzymania pożądanej sprawności, wymagają ciągłych nakładów inwestycyjnych i stałej obsługi min. dwóch dedykowanych operatorów z odpowiednim doświadczeniem, wsparciem serwisowym i wyposażeniem. My tak właśnie działamy.

Wiemy już, jaki jest najczęstszy błąd popełniany w procesie odgazowywania i produkcji energii. Porozmawiajmy teraz o tym, jak efektywnie zaplanować i przeprowadzać ten proces?  

Z mojego doświadczenia wynika, że udana inwestycja jest wynikiem indywidualnych rozmów i dostosowania do potrzeb danej spółki komunalnej. Ważne jest wyznaczenie odpowiednich celów i ich realizacja. W Neo Bio Energy podchodzimy do tematu kompleksowo:   Zaczynamy od badania potencjału biogazowego oraz bilansu energetycznego. Zespół ekspertów ocenia ilość i jakość biogazu, który może być wytwarzany na składowisku odpadów oraz ilość energii elektrycznej i ciepła, która może zostać uzyskana.Od momentu podpisania umowy przejmujemy jako Neo Bio Energy w 100% wszelkie koszty operacyjne związane z prowadzeniem instalacji, tj. polem gazowym i elektrownią biogazową (w tym koszty napraw, serwisu), inwestycyjne, a także inne wydatki niezbędne do prawidłowego i efektywnego funkcjonowania wszystkich urządzeń instalacji.Zarządzamy całym procesem formalno-prawnym, wypełniamy wymagania niezbędne do rozpoczęcia budowy lub przeprowadzania modernizacji istniejącej instalacji, tj. zarówno pola gazowego jak elektrowni. Odpowiadamy za przeprowadzenie całego procesu uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.Gwarantujemy zakup najlepszego zespołu wytwórczego energii. Instalujemy wyłącznie nowoczesne, bardzo wydajne i niehałaśliwe (ważne dla okolicznych mieszkańców) jednostki prądotwórcze marek takich jak: GE Jenbacher, Caterpillar, Perkins.Zapewniamy ciągłość obsługi instalacji w zakresie mechanicznym, automatyki oraz pogotowia gazowego – dysponujemy własnymi zasobami ludzkimi odpowiedzialnymi za serwisy utrzymaniowe, remontowe i awaryjne.Zatrudniamy Operatorów odpowiedzialnych za codzienny nadzór nad instalacją.Gwarantujemy dyspozycyjność magazynu podręcznego części zamiennych do generatorów (dostępność od ręki) oraz udostępnienie magazynu centralnego części zamiennych Neo Bio Energy.

A jakie konkretnie korzyści ma spółka komunalna, która decyduje się na współpracę ze specjalistyczną firmą odgazowującą i produkującą energię z biogazu?  

Ponownie posłużę się tu przykładem swojej firmy. Główną korzyścią, osiąganą przez spółkę komunalną jest przywrócenie lub uruchomienie produkcji energii w skali komercyjnej i zwiększenie dotychczasowego uzysku finansowego Klienta. Korzyści te mogą być rozumiane jako regularna wypłata ustalonego wynagrodzenia (jako ustalony udział procentowy w sprzedaży energii) lub dostarczanie wyprodukowanej energii bezpośrednio na potrzeby własne zakładu Klienta. To drugie jest szczególnie interesujące dla Klientów w obliczu wysokich cen energii na rynku. Przypomnijmy jeszcze, że wszystko to odbywa się przy jednoczesnym, całkowitym zaprzestaniu angażowania sił i środków w instalację po stronie spółki komunalnej. Naszym Klientom dajemy też możliwość wykorzystania taniego ciepła odpadowego z jednostki CHP w ich procesach technologicznych, np. ogrzewaniu budynków, suszeniu, podgrzewaniu. Nasi Klienci cenią sobie też wyeliminowanie doskwierających im wcześniej długotrwałych przestojów produkcyjnych. Zagwarantowana ciągłość pracy elektrowni/jednostek wytwórczych Neo Bio Energy to dyspozycyjność min. 8 200 h rocznie, co jest naszym wyróżnikiem rynkowym i najlepszą „referencją”. Dodatkowym atutem Neo Bio Energy, jest też szeroki wachlarz usług świadczonych przez nas i naszą Grupę. Dzięki temu, mając przy stole negocjacyjnym jednego partnera, przedsiębiorstwa komunalne mogą porozmawiać nie tylko o wykorzystaniu i przetwarzaniu biogazu składowiskowego na energię, ale też na przykład o potencjalnej budowie farmy fotowoltaicznej na zrekultywowanych kwaterach składowiska czy o instalacji odpowiednio dobranego magazynu energii.