Jak uzyskać dofinansowanie na OZE dla rolnika? Energia dla wsi

W ramach programu Energia dla wsi można się ubiegać o dofinansowanie na instalacje OZE z magazynami energii w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych. Poznaj szczegóły.

Spis treści


Gospodarstwa rolne coraz częściej zmagają się z wysokimi i ciągle rosnącymi opłatami za energię elektryczną. Koszty hodowli zwierząt i uprawy roślin stają się coraz większe, co w znaczny sposób wpływa na pieniądze w portfelach rolników. Rozwiązaniem tego problemu może być odpowiednia instalacja odnawialnych źródeł energii połączona z magazynem energii. Teraz, dzięki programowi Energia dla wsi, taka inwestycja może być tańsza niż kiedykolwiek.

Energia dla wsi – jaki jest cel programu?

Program Energia dla wsi wystartował pod koniec stycznia 2023 roku. Jego głównym celem jest znaczne przyspieszenie tempa rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) wraz z magazynami energii na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Tego typu instalacje umożliwiają  trwałe utrzymanie niższych cen energii elektrycznej, a także  na zabezpieczenie się od nieplanowanych przerw w dostawie energii i niedopuszczalnych wahań napięcia. Naturalną konsekwencją tego typu inwestycji jest zwiększenie niezależności energetycznej rolników.

Kto może uzyskać dofinansowanie na OZE?

O dofinansowanie w ramach programu „Energia dla wsi” mogą się ubiegać rolnicy, a także spółdzielnie energetyczne – te już istniejące, jak również już działające. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujący sposób definiuje te grupy beneficjentów programu:

  1. Spółdzielnie energetyczne i jej członkowie będący przedsiębiorcami.
  2. Powstające spółdzielnie energetyczne (spółdzielnie lub spółdzielnie rolników, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej w wykazie spółdzielni energetycznych).
  3. Rolnik (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej).

Jakie odnawialne źródła energii obejmuje dofinansowanie? Na czym polega dofinansowanie?

Program Energia dla wsi zakłada możliwość dofinansowania budowy instalacji opartych o różne odnawialne źródła energii: biogazownie, instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe, wodne, wraz z magazynami energii. Ważną informacją jest, że moc wspomnianych instalacji powinna mieścić się w przedziale od 50kW do 1MW.  

Dofinansowanie w ramach programu Energia dla wsi może być realizowane na dwa sposoby – poprzez dotację lub pożyczkę. O dotację można się ubiegać na budowę biogazowni rolniczych, elektrowni wodnych oraz magazynów energii. O pożyczkę można się ubiegać w przypadku budowy biogazowni rolniczych, elektrowni wodnych, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. W Polsce najbardziej popularnym odnawialnym źródłem energii są instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. Taki model świetnie sprawdza się zarówno w mniejszych, jak również wielkoskalowych gospodarstwach rolnych.

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotację i pożyczkę dostępne są tutaj.

Jaka jest wysokość dofinansowania na OZE?

Łączna wartość dofinansowania w ramach programu ‘Energia dla wsi” wyniesie 1 miliard złotych. Każdy z beneficjentów programu może ubiegać się o pożyczkę nawet do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych. Maksymalna kwota takiej pożyczki może wynieść 25 mln zł. Dotacja na biogazownie rolnicze oraz elektrownie wodne może wynieść do 65% kosztów kwalifikowanych, jednak kwota dotacji nie może przekroczyć 20 mln złotych.

Energia dla wsi – terminy

Wnioski na dofinansowanie inwestycji w OZE w ramach programu „Energia dla wsi” można składać do 15 grudnia 2023 roku. Nie należy jednak sugerować się tym terminem, bo może on ulec znacznemu skróceniu. Nabór do programu zostanie zatrzymany w przypadku wyczerpania się puli 1 mld zł na dofinansowanie. Warto więc złożyć wniosek jak najszybciej. Można to uczynić przez Internet poprzez generator wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dostępny pod linkiem.

Jeżeli masz pytania dotyczące instalacji OZE z magazynami energii – możesz je zadać naszemu ekspertowi, który udzieli niezbędnych informacji.

Masz pytania?

Magazyn energii – dlaczego jest tak ważny dla rolnika?

Współcześni rolnicy są uzależnieni od ciągłego dostępu do prądu, gwarantującego podtrzymanie działania wszystkich urządzeń używanych w gospodarstwie. Konsumpcja energii jest na tyle wysoka, że stanowi istotny składnik kosztów funkcjonowania gospodarstwa. Sytuacja ta występuje zarówno w gospodarstwach nastawionych na hodowlę zwierząt, jak również uprawę roślin. Jej nasilenie występuje szczególnie w sezonie letnim, gdy rolnicy muszą obniżać temperaturę w budynkach gospodarskich, a także bardziej intensywnie nawadniać swoje uprawy.

Odpowiedzią na te wyzwania jest połączony z instalacją OZE, odpowiednio dobrany magazyn energii, który

  • umożliwia magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej z OZE przez długi czas i pozwala ją wykorzystać w czasie, gdy instalacja OZE nie dostarcza wystarczająco dużo energii elektrycznej,
  • zapewnia ciągłość dostaw energii, nawet bez dopływu energii z sieci,
  • zapewnia prawidłowa pracę instalacji w dni słoneczne, gdyż zapobiega niedopuszczalnym wzrostom napięcia powodującym wyłączanie się instalacji OZE,
  • umożliwia pobór energii elektrycznej z sieci po niższej taryfie i wykorzystanie jej w innym czasie,

Co wyróżnia dobry magazyn energii?

Dobry magazyn energii powinien charakteryzować się jak parametrami technicznymi zapewniającymi pewną, niezawodną i długotrwałą pracę. Poniżej przedstawiamy te, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze:

Rzeczywista pojemność magazynu energii

Pojemność  nominalna magazynu energii nie zawsze musi być dostępna w całości dla użytkownika. Jeśli dopuszczalna wielkość rozładowania tzw. DOD jest poniżej 100 % to może oznaczać, że pojemność, którą może dysponować użytkownik jest mniejsza niż pojemność nominalna.

Szybkie rozładowanie

Niezbędne dla wysokich mocy. Jeśli szybkość ładowania/rozładowywania jest zbyt niska, magazyn energii musi być bardzo duży, aby zapewnić niezbędną moc. Przez to staje się z kolei niepotrzebnie drogi.

Wysoka sprawność i małe straty w trybie czuwania

Podczas każdego procesu magazynowania dochodzi do strat energii. Sprawność magazynu informuje, jaka część ładowanej energii może zostać rozładowana. Wartość ta powinna znacznie przekraczać 90%, a straty w trybie czuwania powinny być możliwie najniższe.

Najwyższe standardy bezpieczeństwa

W przypadku magazynów energii należy zwrócić uwagę na monitorowanie baterii na poziomie ogniw, ponieważ jest to jedyny sposób na określenie potrzeby konserwacji z wyprzedzeniem. Ogniwa akumulatorowe powinny również pochodzić z zaufanego źródła. Znani producenci oferują ogniwa, które nie zapala sią nawet w przypadku uszkodzenia.

Inteligentny system zarządzania baterią

Tylko monitorowanie każdego pojedynczego ogniwa akumulatorowego gwarantuje maksymalna wydajność, bezpieczeństwo i trwałość. W ten sposób wszystkie ogniwa są zawsze optymalnie ładowane i rozładowywane, a ewentualne błędy są wykrywane w odpowiednim momencie.

Wysoka trwałość i żywotność

Magazyny energii zużywają się przy każdym cyklu ładowania. Dlatego jednym z podawanych parametrów jest liczba cykli pełnego ładowania, które magazyn energii może osiągnąć, zanim jego pojemność spadnie poniżej określonej wartości szczątkowej. Dodatkowo określa się tez żywotność kalendarzowa, czyli maksymalny okres eksploatacji w latach.

Warto podkreślić, że oferowane przez Neo Energy Storage magazyny energii niemieckiej firmy Tesvolt spełniają najwyższe standardy funkcjonalne i bezpieczeństwa, a także wszystkie wymogi uczestnictwa w programie Energia dla wsi. Poznaj magazyny energii Tesvolt.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem, który doradzi, jak efektywnie zaplanować, zbudować i wykorzystywać instalację odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii.

Bartosz Pawlicki
Ekspert OZE i magazynów energii
mail: bartosz.pawlicki@neoenergystorage.pl
tel. +48 451 554 254