Biogazownie rolnicze i inne

Neo Energy Group dostarcza kompleksowe rozwiązania i realizacje na wszystkich etapach inwestycji:

Zakup i modernizacja

Zakup funkcjonujących biogazowni, ich modernizacja i dalsze prowadzenie w roli właściciela,

Dewelopment i realizacja

Przygotowanie projektu od podstaw (tzw. greenfield) lub zakup gotowego projektu i jego realizacja – budowa nowych biogazowni jako inwestor

Budowa

Budowa nowych biogazowni jako generalny wykonawca i dostawca technologii

Biogazownie (rolnicze, komunalne oraz inne) umożliwiają zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych w celu produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej oraz produkcji biometanu. Instalacje takie cechuje również szereg innych korzyści jak np. możliwość wytwarzania nawozów czy redukcja odorów powstających przy przechowywaniu odpadów biodegradowalnych.

Oferujemy wykonanie instalacji w najlepszych dostępnych technologiach, dobranych indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Zapewniamy dobór optymalnego sposobu realizacji inwestycji. Naszą ofertę kierujemy szczególnie do branży rolno-spożywczej i firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych.

Czym wyróżnia się nasza technologia?

Jakość

najlepsza efektywność uzysku biogazu dzięki stałemu czasowi retencji

Gwarancja

pełna gwarancja stałego czasu retencji dzięki przepływowej konstrukcji zbiornika,

Redukcja bakterii

maksymalna możliwą redukcja szkodliwych bakterii, ze względu na gwarantowany czas retencji

Redukcja odoru

maksymalna redukcja odoru wynikającą ze stałego czasu retencji i kompletnej fermentacji odpadu

Bezawaryjność

najwyższa na rynku bezawaryjność instalacji, którą zapewnia prosty system mieszania oraz podziemne zbiorniki o prostym kształcie

Niski koszt eksploatacji i serwisu

najniższy koszt eksploatacji, ze względu na brak mieszadeł mechanicznych, prostą konstrukcję zbiornika, żelbetową konstrukcję od fundamentu po dach, bardzo niski koszt serwisowy i małe ryzyko zatrzymania procesu

Niskie ryzyko zatrzymania procesu fermentacji

dzięki stałemu czasowi retencji i faktowi że substraty przemieszczają się w zbiorniku „partiami” ryzyko „zabicia” biogazowni jest niemal zerowe

Pełne wykorzystanie pofermentu

zastosowanie autorskiego systemu uzdatniania pozwala redukować nadmierne obciążenia azotem i fosforem oraz wytwarzać pełnowartościowy nawóz

Wykorzystanie substratu z ferm kurzych

jako nieliczni w Europie albo jedyni, oferujemy biogazownie wykorzystujące 100% substratu pochodzącego z ferm kurzych

Zarządzamy procesem od etapu projektowego, finansowania inwestycji, prowadzenia budowy do eksploatacji i utrzymania instalacji

Zarządzamy procesem od etapu projektowego, finansowania inwestycji, prowadzenia budowy do eksploatacji i utrzymania instalacji

  • Finansowanie inwestycji do 100%
  • Realizacja inwestycji „pod klucz” – nadzór nad projektowaniem i budową, a następnie odbiór instalacji i uruchomienie
  • Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE
  • Koszty eksploatacyjne po stronie Neo Energy Group – bierzemy odpowiedzialność za cały proces funkcjonowania biogazowni.
  • Gwarancja udziału Partnera w sprzedaży energii przez okres wieloletniej współpracy

Efektywna separacja frakcji organicznej

Efektywna separacja frakcji organicznej

Poza samą biogazownią, zapewniamy dobór odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. Oferujemy najefektytwniejsze rozwiązania służące separacji frakcji organicznej, która jest konieczna w przypadku obróbki większości odpadów przyjmowanych do biogazowni.

Posiadamy dostęp do technologii umożliwiającej przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów kuchennych, przeterminowanej żywności oraz resztek z gastronomii. Oferowane przez nas urządzenie może być umieszczone w dowolnej przestrzeni, a jego sterowanie jest w pełni zautomatyzowane.

Najważniejsze zalety tego rozwiązania to:

  • prosta i wytrzymała konstrukcja,
  • możliwość precyzyjnego dopasowania procesu do specyficznych potrzeb danej instalacji,
  • niskie zużycie energii elektrycznej.

Jedną z najważniejszych cech tego urządzenia jest dokładność separacji – zanieczyszczenie otrzymanego materiału jest mniejsze niż 0,5% w suchej masie