Biogazownie

Jesteśmy największym polskim wytwórcą energii elektrycznej z biogazu składowiskowego.

Jesteśmy właścicielem i operatorem co czwartej instalacji biogazu składowiskowego w Polsce, z których wytwarza się ponad 75% energii elektrycznej produkowanej ze wszystkich instalacji tego typu w naszym kraju.

26

instalacji biogazowych w całej Polsce

67 GWhe

wolumen produkcji energii elektrycznej

17 MW

moc elektryczna zainstalowana

12 300 ton CH4

redukcji emisji gazów cieplarnianych w naszych instalacjach

37 lat

doświadczenia naszego zespołu w wytwarzaniu biogazu składowiskowego

Jakie są korzyści instalacji biogazowej?

Środowisko i lokalna społeczność
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych
 • redukcja uciążliwości odorowych
 • ograniczenie ryzyka pożarów
 • korzystny wizerunek spółki komunalnej, która dba o środowisko, lokalną społeczność oraz inwestuje w odnawialne źródła energii
Korzyści finansowe
 • możliwość finansowania inwestycji w 100% przez Neo Energy Group
 • zarządzanie w całym okresie współpracy finansowane przez Neo Energy Group
 • koszty eksploatacji finansowane przez Neo Energy Group
 • ryzyko inwestycji jest po stronie Neo Energy Group
 • ubezpieczenia finansowane przez Neo Energy Group
 • udziały Partnera w zysku ze sprzedaży energii
 • ograniczenie kosztów stałych spółki komunalnej
Korzyści operacyjne
 • zagwarantowanie wypełnienia obowiązku odgazowywania składowiska
 • brak konieczności zarządzania instalacją
 • modułowość urządzeń – możliwość relokacji
 • możliwość zmiany (dostosowania) mocy zainstalowanej po uruchomieniu instalacji
 • minimalizacja przestojów i predykcja awarii za pomocą zdalnego systemu monitoringu
 • własne pogotowie gazowe – czas reakcji 24h oraz lokalny serwis
 • własne pogotowie mechaniczne – czas reakcji 24h
 • własne zespoły mechaników d/s remontów bieżących i kapitalnych silników i generatorów
 • bieżąca obsługa instalacji – stała obecność operatora

Neo Energy Group obejmuje swoją ofertą pełen proces budowy i obsługi instalacji biogazowych.

Badania i audyty składowisk odpadów oraz bilans energetyczny

Doświadczony zespół ekspertów szybko i skutecznie oceni ilość biogazu, który może być wytwarzany na składowisku odpadów, oraz ilość energii elektrycznej i ciepła, która może zostać uzyskana.

Projektowanie i umowy prawne

Po ocenie ekonomicznej opłacalności projektu, zarządzamy całym procesem formalno-prawnym i wymagań niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

Budowa pola gazowego

Projektujemy i instalujemy studnie do gromadzenia biogazu w połączeniu z systemem rurociągów zbiorczych, które z kolei są połączone z ssawą.

Budowa zespołu wytwórczego energii

Dobieramy współpracujące ze sobą generatory, ssawy, pochodnie łącząc je w kompletną instalację OZE. Wykorzystywane jednostki charakteryzują się szczególnie wysoką sprawnością i dyspozycyjnością (na poziomie co najmniej 8000 godzin/rok) – co przekłada się na stabilność odgazowania składowiska oraz maksymalizację wytwarzania energii w ciągu całego roku.

Eksploatacja, konserwacja, inwestycje

Po zakończeniu budowy odpowiadamy za sprawne utrzymanie operacyjne instalacji. Regularnie monitorujemy i bilansujemy pole gazowe w celu podtrzymania procesów beztlenowych.

W przypadku zwiększenia potencjału gazowego wynikającego z rozbudowy składowiska uwzględniamy możliwości dodatkowych inwestycji w rozbudowę instalacji pola gazowego i/lub zespołów wytwarzania energii w trakcie okresu eksploatacji.

Sprzedaż energii OZE

Uzgadniamy warunki przyłączenia do sieci, następnie uzyskujemy koncesję URE na wytwarzanie energii i sprzedajemy energię, w ramach taryf przewidzianych dla odnawialnych źródeł energii.

Zoptymalizowany system zarządzania instalacjami

Zoptymalizowany system zarządzania instalacjami

 • Aplikacja do monitorowania studni gazowych
 • Technicznie nieskomplikowane, niezawodne i efektywne, odporne na uszkodzenia i bezpieczne studnie gazowe
 • Niezawodne urządzenia do regulacji przepływu gazu pozwalające na monitorowanie parametrów pola gazowego
 • Systematyczne monitorowanie i szybkie reagowanie na potencjalne problemy gwarantuje, że kwestie migracji gazu poza składowisko są skutecznie ograniczane
 • Zarządzanie biogazem bezpośrednio na polu gazowym, a nie tylko w silnikach, wspomaga aktywną kontrolę niepożądanej migracji

Serwis zespołu wytwórczego

Serwis zespołu wytwórczego

 • Stały monitoring urządzeń i pełną obsługę instalacji
 • Serwis w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń
 • Serwis awaryjny
 • Przeglądy okresowe
 • Remonty generalne
 • Dostęp do części zamiennych z własnego magazynu
 • Szybki czas reakcji w przypadku awarii – do 24h
 • Dedykowany zespół serwisowy do każdej lokalizacji

Ukończone i obecnie rozwijane projekty biogazowe

Biogaz składowiskowy
W operacji
17 MW
w operacji
Biogaz składowiskowy
Status:
W operacji
Opis:
Neo Bio Energy jest obecnie operatorem 26 elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów.
Rezultaty:
17 MW
Zainstalowana moc
cała Polska
Lokalizacja
Planowany COD:
w operacji
Zobacz wszystkie