Magazyny energii

Dostarczamy specjalistyczne rozwiązania w zakresie magazynowania energii umożliwiające optymalizację wykorzystania energii z własnych źródeł wytwarzania oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Magazyny energii pozwalają przedsiębiorstwom obniżyć koszty energii, zapewnić ciągłość jej dostaw, a także wysoką, stabilną jakość prądu.

Jesteśmy przedstawicielem i certyfikowanym partnerem TESVOLT – producenta jednych z najbardziej zawansowanych technologicznie magazynów energii na świecie.

Kompleksowe usługi związane z magazynowaniem energii

Audyt energetyczny

Przeprowadzamy analizę energetyczną (Podstawowy Audyt Energetyczny, Szczegółowy Audyt Energetyczny oraz Audyt Podsystemu Precyzyjnego). Na podstawie uzyskanych wyników dopasowujemy rozwiązanie, pozwalające obniżyć koszty energii elektrycznej poprzez wykorzystanie OZE i magazynowanie baterii.

Koncept energetyczny i wycena

Na podstawie wyników audytu energetycznego lub wstępnej analizy zużycia energii, przygotowujemy dedykowane rozwiązanie oparte o systemy OZE, wraz ze szczegółową wyceną i analizą finansową.

Planowanie i projektowanie

Szczegółowo planujemy i projektujemy systemy magazynowania baterii – samodzielne lub hybrydowe (połączone z OZE).

Realizacja
projektu

Oferujemy pełen zakres projektów: dostawa sprzętu na miejsce,

-> montaż sprzętu

-> budowa

-> uruchomienie sprzętu

Obsługa i konserwacja

Jako certyfikowany partner serwisowy i gwarancyjny oferujemy bieżącą obsługę i serwis zainstalowanych urządzeń. Oferujemy różne rodzaje rocznych kontraktów na obsługę i utrzymanie (24/7, 12/7, coroczne przeglądy) w oparciu o nasz system monitorowania baterii w czasie rzeczywistym.

Wsparcie techniczne

Jako certyfikowany partner oferujemy wsparcie techniczne i roszczenia gwarancyjne dotyczące naszych systemów w formie usług zdalnych lub świadczonych na miejscu.

Recykling

Oferujemy zbiórkę wszystkich sprzedawanych przez nas baterii litowo-jonowych. Baterie zawierają również ważne surowce, takie jak żelazo, cynk, mangan lub nikiel. Dbamy o ich recykling.

Rozwój & zarządzanie społecznością energetyczną i klastrami

W swojej ofercie posiadamy wszechstronne magazyny energii niemieckiej firmy Tesvolt.

TS-I HV 80 E / TS-I HV 100 E – wszechstronne urządzenia serii E

Seria TS-I HV E spełnia najwyższe wymagania pod względem mocy i opłacal-ności.Interesuje Cię dynamiczne ograniczenie obciążeń szczytowych, taryfy wielostrefowe (time of use) lub zasilanie awaryjne w systemach on grid lub off-grid? Nasze produkty TS-I HV E idealnie spełniają te wymagania. Dzięki mocy sięgającej zakresu megawatogodzinowego są przystosowane do naj-trudniejszych zadań, a za sprawą technologii aktywnych fi ltrów w zrównowa-żony sposób i niemal „przy okazji” poprawiają również lokalną jakość energii elektrycznej. Dzięki zaawansowanym ogniwom akumulatorowym wykorzy-stywanym w przemyśle motoryzacyjnym oraz innowacyjnym technologiom, takim jak DynamiX Battery Optimizer, produkty z serii TS-I HV E należą do najbardziej trwałych na rynku.

Wielkość systemu: od 80 kWh do zakresu megawatogodzinowego
Falownik: TESVOLT PCS-85

TPS-E – wszechstronne urządzenia serii E

TESVOLT TPS-E jest dostępny z kontenerami w rozmiarach 20, 40 i 45 stóp, może być używany do 1300 V DC, ma możliwość samostartu i jest wyjątkowo bezpieczny w przypadku awarii. Szczególnie wydajny dzięki DynamiX Battery Optimizer i nowym modułom bateryjnym Samsung 22 S. Inteligentne zarzą-dzanie eksploatacją i innowacyjny system Eco Cooling pomagają obniżyć koszty eksploatacji. Wyjątkowa funkcja serwisowa: możliwość zdalnej konser-wacji i monitorowania na poziomie ogniwa z przygotowaniem do diagnostyki błędów AI. TPS-E to sam kontener na magazyn energii, który jest zawsze dostarczany bez falownika.

Wielkość systemu: od 80 kWh do zakresu megawatogodzinowego
Falownik: np. SMA Sunny central Storage (500-3000 kVA)

TS 48 V – elastyczny

TS 48 V to elastyczny litowy magazyn energii do instalacji w za-mkniętych pomieszczeniach. Jest dostępny w trzech rozmiarach szaf do maksymalnie 48 kWh, przy czym rozmiar można wybrać w krokach co 4,8 kWh. Magazyny energii TESVOLT TS 48 V mogą pracować zarówno w trybie off-grid, jak i z podłączeniem do sieci, a ich podłączenie może być 1- lub 3-fazowe bądź 1-fazowe z fazą pomocniczą.

Wielkość systemu: od 4,8 kWh do zakresu megawatogodzinowego
Falownik: SMA Sunny Island 4.4 M/6.0 H/8.0 H

Kluczowe funkcje TESVOLT Energy Manager

Kluczowe funkcje TESVOLT Energy Manager

 • Optymalizacja zużycia własnego
 • Ograniczenie obciążeń szczytowych
 • Taryfy wielostrefowe (tzw. time-of-use)
 • Praca wyspowa (tzw. off-grid)
 • Zapewnienie braku wypływu energii do sieci (tzw. zero feed-in)
 • Poprawa jakości energii elektrycznej
 • Sterowanie stacjami ładowania EV
 • Usługi sieciowe
 • Bezpośrednie połączenie z systemami handlu energią
 • Mikrosieć elektroenergetyczna
 • Ładowanie na podstawie prognoz