Usługi EPC

Projekty odnawialnych źródeł energii realizowane "pod klucz"

Oferujemy usługi EPC, czyli Engineering, Procurement and Construction – od opracowania projektu, poprzez zaopatrzenie w materiały i realizację, aż po serwis i utrzymanie. Dzięki szerokim kompetencjom i kompleksowemu procesowi, jesteśmy w stanie zapewnić efektywność, jakość i najwyższe standardy.

Projekt i formalności

Ogólna koncepcja systemu
Dobór technologii magazynu energii w związku z wymaganiami inwestora
Uzyskanie pozwoleń dla danego projektu (doprowadzenie do etapu gotowości do „wbicia pierwszej łopaty”, m.in. KIP, DŚ, WZ, WP oraz PnB)
Dodatkowe wymagane analizy i badania lokalizacji

Inżynieria

Przygotowanie opisu projektu zagospodarowania terenu
Przygotowanie opisu projektu architektoniczno-budowlanego
Przygotowanie wniosku pozwolenia na budowę
Przygotowanie projektu techniczenego
Projektowanie na poziomie magazynu energii wraz inwerterem
Inżynieria mechaniczna
Przygotowanie projektu systemu magazynowania energii
Przygotowanie i dobór obudowy magazynu energii
Przygotowanie projektu
Przygotowanie projektu układu niskiego napięcia/zasilania pomocniczego
Przygotowanie projektu układu średniego napięcia
Przygotowanie projektu układu wysokiego napięcia (jeśli dotyczy)
Generalna inżynieria sieci IT
Przygotowanie projektu systemu sterowania magazynem energii i podłączenia do systemu SCADA
Przygotowanie projektu systemu monitoringu

Zaopatrzenie (dostawa systemów i komponentów)

Dostawa i realizacja systemów magazynowania energii
Dostawa i realizacja systemu EMS
Dostawa i realizacja inwerterów
Dostawa i realizacja komponentów niskiego napięcia
Dostawa i realizacja stacji transformatorowej nN/śN (jeśli dotyczy)
Dostawa i realizacja rozdzielni śN
Dostawa i realizacja stacji transformatorowej śN/WN (jeśli dotyczy)
Dostawa i realizacja komponentów średniego napięcia (jeśli dotyczy)
Dostawa i realizacja komponentów wysokiego napięcia (jeśli dotyczy)
Dostawa i realizacja kabli komunikacyjnych
Dostawa i realizacja elementów uziemiających
Dostawa i realizacja podłączenia do sieci
Dostawa materiałów koniecznych do realizacji projektu

Zarządzanie budową (generalne wykonawstwo)

Dokumentacja techniczna
Logistyka i import komponentów
Prace budowlane
Prace instalacyjne
Prace elektryczne (NN, SN i komunikacja – w tym protokoły z testów)
Uruchomienie
Uzgodnienie projektów z OSD/PSE
Przekazanie do eksploatacji

Eksploatacja i konserwacja

Konserwacja zapobiegawcza (na miejscu)
Konserwacja na miejscu i usługi zarządzania systemem magazynowanie energii
Konserwacja naprawcza (na miejscu)
Konserwacja naprawcza (zdalna)
Przedłużenie gwarancji u dostawców