Kontakt

Team

Piotr Beaupre
CEO / Główny udziałowiec

Partner Zarządzający w Neo Investments. Odpowiedzialny za spółki portfelowe działające w sektorach energetycznym i rolniczym: Fundusz Areał SA i Neo Energy. Neo Investments działa w branży energetyki odnawialnej od 2005 roku, od momentu powstania Eco- Wind (jednego z największych polskich deweloperów farm wiatrowych).

Michał Klesyk
Wiceprezes ds. Inwestycji słonecznych i wiatrowych

Wiceprezes ds. Inwestycji słonecznych i wiatrowych. Dyrektor ds. Inwestycji w NEG. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie usług biznesowych: branży reklamowo-marketingowej oraz rynku energii i nieruchomości. Jego doświadczenie w OZE obejmuje budowę i sprzedaż farmy wiatrowej Marszewo o mocy 100 MW oraz sprzedaż spółki Eco-Wind w dwóch transzach (wartość transakcji 170 mln zł).

Robert Kozłowski
CFO

Dyrektor finansowy w Neo Energy Group. Posiada bogate doświadczenie w branży energetycznej (kogeneracja, energetyka na bazie metanu) i biopaliwach. Zabezpieczył finansowanie kapitałowe i dłużne dla dużych organicznych projektów Capex i M&A (np. Biodiesel, niskoemisyjna elektrownia na bazie FBB, kopalnie węgla koksowego). Wcześniej dyrektor finansowy Bartimpex Biopaliwa i JSW SA, największej kopalni węgla koksowego w UE.

Jacek Rusiecki
COO

Dyrektor operacyjny w Neo Energy Group. Aktywny na rynku energii odnawialnej od 2007 roku; brał udział w tworzeniu spółki hydroenergetycznej AQUA VIS. Od 2016 do 2018 Wiceprezes Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A., gdzie odpowiadał za obszar elektrowni wodnych. W PGE pracował również nad projektami z zakresu magazynowania energii i PV.

Dariusz Bojsza
Wiceprezes Zarządu ds. Energii i Klimatu

Doradca zarządu NEG. Z branżą energetyki odnawialnej związany od 2008 roku. Wcześniej odpowiedzialny za inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją biogazowni wysypiskowych w Polsce, na Węgrzech i na Litwie. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa na rzecz Środowiska, Energii i Elektromobilności. Do 2020 roku Dyrektor Generalny Neo Bio Energy.

Neo Energy Sp. z o. o.

Royal Wilanów A
ul. Franciszka Klimczaka 1M
02-797 Warszawa

tel. 22 162 78 03
info@neoenergy.pl

Nasza Oferta