Kontakt

Usługi

Podstawową działalnością Neo Energy Group jest rozwój elektrowni OZE. Spółka jako deweloper odpowiada za planowanie inwestycji, uzyskiwanie pozwoleń prawnych oraz doprowadzenie projektów instalacji OZE do Ready to Build. Po rozpoczęciu budowy pracy Spółka przejmuje rolę kierownika budowy i operatora, aż do całkowitego wyjścia z projektu poprzez sprzedaż udziałów.

Rozwój

Na tym etapie NEG posiada większościowy udział w inwestycji. Naszą rolą jest:

 • Uzyskanie wymaganych zgód prawnych i licencji
 • Uzyskanie prawa do użytkowania gruntu pod inwestycję
 • Badania geologiczne
 • Uzyskanie umowy o przyłączenie do sieci
 • Zabezpieczenie odbioru np. poprzez aukcję (CfD) lub PPA

Wynik końcowy: stan Ready to Build

Konstrukcja

Nadzór inwestorki na czas budowy:

 • Technical & Commercial management
 • Necessary legal permits and licenses
 • Land rights
 • Geological studies
 • Grid connection agreement
 • Business case based
 • Securing off-take i.e. through auction (CfD) or PPA
 • All conditions are discharged

Wynik końcowy: oddane do użytku instalacji z uzyskaną umową PPA lub CfD

Zarządzanie inwestycją

Usługa obejmuje regularne wsparcie i przegląd techniczny. 

Dla projektów fotowoltaicznych: przegląd przewodów, paneli i przetwornic:

 • Pomiar oporu, przeładowania, i jakości prądu
 • Pomiar temperatur modułów PV
 • Czyszczenie powierzchni paneli PV
 • Przegląd połączeń
 • Przegląd całej instalacji

Dla projektów wiatrowych: przegląd przewodów i łopat wiatraka:

 • Ubezpieczenie
 • Regularna konserwacja
 • Naprawy
 • Części zamienne
 • Zarządzanie

Neo Energy Sp. z o. o.

Royal Wilanów A
ul. Franciszka Klimczaka 1M
02-797 Warszawa

tel. 22 162 78 03
info@neoenergy.pl

Nasza Oferta