Biogazownie fermentacyjne

Wykonujemy instalacje w najlepszych dostępnych technologiach, dobranych indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Naszą ofertę kierujemy szczególnie do branży rolno-spożywczej i firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych.

Neo Bio Energy oferuje współpracę przy projektach biogazowni rolniczych oraz innych na  wszystkich etapach inwestycji:

Zakup i modernizacja

Zakup funkcjonujących biogazowni, ich modernizacja i dalsze prowadzenie w roli właściciela.

Dewelopment 
i realizacja

Przygotowanie projektu od podstaw lub zakup gotowego projektu i jego realizacja – budowa nowych biogazowni jako inwestor.

Budowa

Budowa nowych biogazowni jako generalny wykonawca i dostawca technologii.

Zarządzamy procesem od etapu projektowego, finansowania inwestycji, prowadzenia budowy do eksploatacji i utrzymania instalacji
  • Finansowanie inwestycji do 100%
  • Realizacja inwestycji „pod klucz” – nadzór nad projektowaniem i budową, a następnie odbiór instalacji i uruchomienie
  • Koszty eksploatacyjne po stronie Neo Bio Energy – bierzemy odpowiedzialność za cały proces funkcjonowania biogazowni
  • Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE
  • Gwarancja udziału Partnera w sprzedaży energii przez okres wieloletniej współpracy

Czym wyróżnia się nasza technologia?

Jakość

Najlepsza efektywność uzysku biogazu dzięki stałemu czasowi retencji.

Gwarancja

Pełna gwarancja stałego czasu retencji dzięki przepływowej konstrukcji zbiornika.

Redukcja bakterii

Maksymalna możliwą redukcja szkodliwych bakterii, ze względu na gwarantowany czas retencji.

Redukcja odoru

Maksymalna redukcja odoru wynikającą ze stałego czasu retencji i kompletnej fermentacji odpadu.

Bezawaryjność

Najwyższa na rynku bezawaryjność instalacji, którą zapewnia prosty system mieszania oraz podziemne zbiorniki o prostym kształcie.

Niski koszt eksploatacji i serwisu

Brak mieszadeł mechanicznych, prosta konstrukcja zbiornika, żelbetowa konstrukcja od fundamentu po dach. Efekt -bardzo niski koszt serwisowy i małe ryzyko zatrzymania procesu.

Niskie ryzyko zatrzymania procesu fermentacji

Dzięki stałemu czasowi retencji i faktowi że substraty przemieszczają się w zbiorniku „partiami” ryzyko „zabicia” biogazowni jest niemal zerowe.

Pełne wykorzystanie pofermentu

Zastosowanie autorskiego systemu uzdatniania pozwala redukować nadmierne obciążenia azotem i fosforem oraz wytwarzać pełnowartościowy nawóz.

Wykorzystanie substratu z ferm kurzych

Jako nieliczni w Europie albo jedyni, oferujemy biogazownie wykorzystujące 100% substratu pochodzącego z ferm kurzych.

Efektywna separacja frakcji organicznej

Poza samą biogazownią, zapewniamy dobór odpowiedniej infrastruktury towarzyszącej. Oferujemy najefektytwniejsze rozwiązania służące separacji frakcji organicznej, która jest konieczna w przypadku obróbki większości odpadów przyjmowanych do biogazowni.

Posiadamy dostęp do technologii umożliwiającej przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów kuchennych, przeterminowanej żywności oraz resztek z gastronomii. Oferowane przez nas urządzenie może być umieszczone w dowolnej przestrzeni, a jego sterowanie jest w pełni zautomatyzowane.

Najważniejsze zalety tego rozwiązania to:

  • prosta i wytrzymała konstrukcja
  • niskie zużycie energii elektrycznej
  • możliwość precyzyjnego dopasowania procesu do specyficznych potrzeb danej instalacji
  • dokładność separacji – zanieczyszczenie otrzymanego materiału jest mniejsze niż 0,5% w suchej masie