Zarządzanie

Mamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instalacjami OZE. Czuwamy nad całokształtem funkcjonowania instalacji. Efektem naszej pracy są instalacje generujące energię elektryczną, jak również zyski i oszczędności dla właściciela instalacji.

W ramach zarządzania oferujemy:

Zapewniamy całodobowy monitoring instalacji oraz wykrywanie usterek w oparciu o analizę danych. Reprezentujemy klienta we wszelkich sprawach technicznych i składamy comiesięczne raporty z pracy instalacji.

Wykonujemy szczegółowy audyt budowy i instalacji urządzeń, na podstawie którego jesteśmy w stanie opracować roczny harmonogram prac konserwacyjnych. Tworzymy także dokumentację kontrolną dla ekipy technicznej która prowadzi nadzór na terenie 24/7.

Przeprowadzamy dokładną analizę możliwości posadowienia instalacji na danym terenie (wstępne badania geotechniczne gruntu, statyka dachu, badania wietrzności), analizujemy lokalne warunki prawne mające wpływ na możliwość budowy instalacji. Wstępnie sprawdzamy możliwości przyłączenia do sieci lub zakładu danej instalacji, potencjalny koszt, czas developmentu i realizacji samej instalacji jak również jej produktywność i wynikającą z powyższego szacowaną rentowność instalacji.

Kontrolujemy i atestujemy sprzęt P.POŻ oraz sprzęt BHP.

Prowadzimy regularne przeglądy techniczne i okresowe pomiary elektryczne instalacji. W przypadku awarii lub uszkodzenia komponentów instalacji dokonujemy wymiany i regularnie aktualizujemy oprogramowania dla urządzeń technicznych.

W ramach nadzoru składamy comiesięczny i coroczny raport z pracy instalacji jak również raportujemy z interwencji terenowych i awarii.

Zależnie od potrzeb dbamy o utrzymanie instalacji w czystości oraz o regularne przycinanie przestrzeni zielonych.

Wystawianie faktur do Spółki obrotu, obsługa prawna obiektu min. składanie