Biogaz

Jesteśmy największym polskim wytwórcą energii elektrycznej z biogazu składowiskowego.

Jesteśmy właścicielem i operatorem co czwartej instalacji biogazu składowiskowego w Polsce, z których wytwarza się ponad 75% energii elektrycznej produkowanej ze wszystkich instalacji tego typu w naszym kraju.

Od początku 2022 roku:

wyprodukowaliśmy

191 933,223 MWh

instalacji biogazowych w całej Polsce
ograniczyliśmy emisję do atmosfery

48 688 500,249 Nm3

czystego metanu 

Podstawową działalnością Neo Bio Energy jest odgazowanie składowisk odpadów oraz wytwarzanie energii elektrycznej z pozyskanego biogazu. Spółka odpowiada za cały „cykl życia” instalacji: począwszy od opracowania planów technicznych i ekonomicznych, poprzez zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i dalszą eksploatację. Wytworzona przez nas energia elektryczna sprzedawana jest bezpośrednio do polskich spółek obrotu energii elektrycznej.

Biogazownie składowiskowe

Biogazownie fermentacyjne