Dewelopment

Oferujemy kompleksową usługę projektowania instalacji, obejmującą cały proces od pozyskania gruntu po prawomocne pozwolenie na budowę.

W ramach fazy dewelopmentu oferujemy między innymi:

Przeprowadzamy dokładną analizę możliwości posadowienia instalacji na danym terenie (wstępne badania geotechniczne gruntu, statyka dachu, badania wietrzności), analizujemy lokalne warunki prawne mające wpływ na możliwość budowy instalacji. Wstępnie sprawdzamy możliwości przyłączenia do sieci lub zakładu danej instalacji, potencjalny koszt, czas developmentu i realizacji samej instalacji jak również jej produktywność i wynikającą z powyższego szacowaną rentowność instalacji.

W imieniu inwestora NEG jest w stanie pozyskać grunt lub prawo do użytkowania potrzebne do budowy danej instalacji. Może to być nabycie gruntu lub prawa do gruntu, dzierżawa oraz pozyskanie służebności lub prawa do użytkowania.

W imieniu inwestora NEG jest w stanie pozyskać grunt lub prawo do użytkowania potrzebne do budowy danej instalacji. Może to być nabycie gruntu lub prawa do gruntu, dzierżawa oraz pozyskanie służebności lub prawa do użytkowania.

Kompleksowo przeprowadzamy proces od przygotowania potrzebnej dokumentacji, złożenie wniosku o warunki przyłączenia do sieci, aż po podpisanie umowy przyłączeniowej.

Nasi fachowcy tworzą pełen projekt budowlany w oparciu o który powstają pozostałe projekty techniczne (wcześniej wykonawcze).

Przygotowujemy kompletną dokumentację oraz składamy wniosek w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Zwieńczeniem fazy dewelopmentu jest otrzymanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla instalacji oraz infrastruktury towarzyszącej. Efektem końcowym jest ukończony projekt, gotowy do realizacji.