Biogazownie składowiskowe

Współpraca z Neo Bio Energy wpływa na zwiększenie skuteczności odgazowania składowisk. Maksymalizuje też korzyści finansowe z przetwarzania biogazu przy całkowitym przejęciu kosztów obsługi instalacji.

Zadowolenie naszych Klientów poświadczone jest licznymi referencjami.

Zarządzamy funkcjonowaniem 29 elektrowni w całej Polsce.

  zobacz nasze realizacje

Nasze działania mają na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw w następujących kluczowych obszarach:

→ przejęcie kosztów utrzymania instalacji oraz wzrost efektywności odgazowania składowisk odpadów

→ zapewnienie ciągłości pracy  zespołów wytwórczych i maksymalizacja ilości wyprodukowanej energii

→ zaspokojenie zapotrzebowania na ciepło

→ zwiększenie korzyści finansowych z funkcjonowania instalacji

Żeby jak najlepiej wykorzystywać dostępny biogaz, Neo Bio Energy zaprojektowała i wdrożyła zoptymalizowany system zarządzania instalacjami. W jego skład wchodzi m.in.:
 • Aplikacja do monitorowania studni gazowych.
 • Technicznie nieskomplikowane, niezawodne i efektywne, odporne na uszkodzenia i bezpieczne studnie gazowe.
 • Niezawodne urządzenia do regulacji przepływu gazu pozwalające na monitorowanie parametrów pola gazowego.
 • Systematyczne monitorowanie i szybkie reagowanie na potencjalne problemy gwarantuje, że kwestie migracji gazu poza składowisko są skutecznie ograniczane.
 • Zarządzanie biogazem bezpośrednio na polu gazowym, a nie tylko w silnikach, wspomaga aktywną kontrolę niepożądanej migracji.
  Serwis zespołu wytwórczego:
 • Stały monitoring urządzeń i pełną obsługę instalacji.
 • Serwis w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń.
 • Serwis awaryjny.
 • Przeglądy okresowe.
 • Remonty generalne.
 • Dostęp do części zamiennych z własnego magazynu.
 • Szybki czas reakcji w przypadku awarii – do 24h.
 • Dedykowany zespół serwisowy do każdej lokalizacji.